Passiw ýangyndan goramak

  • Lift oda çydamly gapy üçin ýokary temperaturaly Nano mikroply izolýasiýa panelleri

    Lift oda çydamly gapy üçin ýokary temperaturaly Nano mikroply izolýasiýa panelleri

    Liftiň oda çydamly gapysy üçin ýokary temperaturaly nano mikropor panelleri, binanyňyzyň liftiniň howpsuzlygy zerurlyklary üçin iň möhüm çözgüt.Bu tagtalar otuň we tüssäniň lift şahalarynda ýaýramagynyň we janyna howp salmagynyň öňüni alýan nano mikropor tehnologiýasy bilen ýasaldy.Bu paneller ýokary temperatura garşy durmak we ýangyna garşy durmak üçin niýetlenendir, adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda ýaşaýjylar üçin iň ýokary goragy üpjün edýär.

    Liftimiziň oda çydamly gapysy ýokary temperaturaly mikropor panelleri gurmak we goldamak aňsat. Leumşak we döwrebap dizaýn bilen, lifti ýangyn geçirmeýän gapy ýokary temperaturaly nano mikroply izolýasiýa panelleri deňsiz-taýsyz gorag üpjün etmek bilen binanyňyzyň estetiki özüne çekijiligini ýokarlandyrýar. basyp alanlar üçin.Bu izolirlenen paneller hem dürli reňklerden saýlamaga mümkinçilik berýän we aýratyn dizaýn islegleriňize laýyk gutarýan ýokary derejede düzülen.