Temperatureokary temperatura izolýasiýa materialy-çeýe nano termiki izolýasiýa matasy

Gysga düşündiriş:

Çeýe nano ýylylyk izolýasiýa matasynyň üstü, ýokary temperatura çydamly süýümli aýna matasy bilen örtülendir we ýokary temperatura sapaklary bilen gözenek görnüşinde ýasalýar.Belli bir çeýeligi bar we turbalara ýa-da egrilen ýüzlere gurnap bolýar.Şol bir wagtyň özünde, ýylylyk geçirijiligi henizem howadan pesdir we ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi adaty materiallardan 3-4 esse gowudyr.Iň oňat ýokary temperatura ýylylyk izolýasiýa materialy, öý enjamlarynda ulanylyp bilner.Temperatureokary temperatura turbageçirijisi, bug turbasy, himiki turbageçiriji, döwülýän peç, elektron gural, ot gapy, ýyladyş peji.Bu önüm ýanmaýan material bolup, oda çydamly we ýylylyk izolýasiýa gatlagy hökmünde ulanylyp bilner.

Gowy termiki izolýasiýa diňe ýokary izolýasiýa galyňlygy bilen gazanylyp bilner we bu süýüm izolýasiýa materiallarynyň artykmaçlyklary ululygy we görnüşi üçin ýokary çeýeligi.dizaýn etmek üçin müşderiler bilen işlemekde ýeterlik tejribämiz bar we zerur bolsa ululygyny we görnüşini talaplaryňyza görä düzüp bileris.Highokary temperatura çeýe nano termiki izolýasiýa matasyny gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň oňat müşderi hyzmaty bilen 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Ölçegi:Omörite ýasalan
Galyňlygy:5 ~ 10mm
Temperatura garşylygy:Esasy materialyň temperatura garşylygy 1000 ℃ (adaty)
Dykyzlygy:280 ± 10 (kg / m3) adaty / 180 ~ 260 (kg / m3)
Malylylyk geçirijiligi:T / C (YB / T4130-2005) @ gyzgyn ýer
                                    0.023W / mK @ 200 ℃
0.025W / mK @ 400 ℃
0.032W / mK @ 600 ℃
0.040W / mK @ 800 ℃

Käbir artykmaçlyklary

Iň ýokary temperatura ýylylyk izolýasiýa materialy

Temperatura garşylygy 1100 is çenli

Infragyzyl şöhlelenmäni netijeli bloklap biler

Hiç hili pulizasiýa we uzak hyzmat ömri ýok.

Zäherli we daşky gurşawa zyýanly,

Çilimsiz we yssyz ýaşaýyş üçin zyýanly süýümleri öz içine almaýar

Energiýa netijeliligi kadalaryna we standartlaryna laýyk geliň ýa-da ondan ýokary

Esasy material, ýakylýan kremniniň basylan poroşok tagtasyndan durýar

Inçe dizaýn bilen dürli şekiller we ululyk üçin çeýeligi

Çalt eltiş wagty bilen ýörite nusgany goldaň

50 ýyldan gowrak ömri

Arza

Temperatureokary temperatura turbageçirijisi, bug turbasy, himiki turbageçiriji, döwülýän peç, elektron gural, ot gapy, ýyladyş peji we ş.m.

Önümi gaýtadan işlemek

Esasy materiallary garyşdyrmak, esasy önümçilik, Dokalan halta bilen gaplamak, temperatureokary temperatura çydamly süýümli aýna matany ýokary temperatura sapaklary bilen tikmek.

Iş şertleri we şertleri

Bahalar we gowşuryş şertleri:FOB, CFR, CIF, EXW, DDP
Töleg walýutasy:USD, EUR, JPY, CAD, CNY, AUS
Tölegiň şerti:T / T, L / C, D / PD / A, Western Union, Nagt
Üpjünçilik ukyby:Aýda 50000 inedördül metr / inedördül metr
Gaplamak maglumatlary:Paletdäki karton güýçlendirildi
Port ýüklenýär:Şanhaý, Şençzhenen, Guan Guangzhouou


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler